Eurookná

Euro IV Softline 78

Okná sú vyrábané z kvalitných certifikovaných eurohranolov, ktoré zabezpečujú tvarovú stabilitu rámov i krídiel. Okná sú štandardne vybavené trojsklom a aj tretím celoobvodovým tesnením, ktoré zabraňuje vzniknutiu kondenzu pod zasklievacou lištou. Exponované vodorovné plochy sú chránené hliníkovými odkvapnicami s plastovými koncovkami, ktoré kopírujú bočný profil okna a chránia tým kritické miesta okna. Všetky otváravé časti sú vybavené kvalitným celoobvodovým kovaním MACO, vďaka ktorému je manipulácia s krídlami jednoduchá a pohodlná. Samozrejmosťou je mikroventilácia pri otváravo – sklopných krídlach.

Vysoko kvalitný systém Euro Softline a profesionálna montáž nám umožnujú poskytnúť záruku v trvaní 60 mesiacov. V prípade dodávky bez montáže poskytujeme záruku v trvaní 24 mesiacov.

Štandardná dodacia doba je 6 - 8 týždňov od uhradenia zálohovej platby vo výške 60 %.

Základom kvalitných okien je certifikovaný eurohranol obsahujúci 12 - 14 % absolútnej vlhkosti.

Možnosť výberu dreviny:

 

Zasklenie

Okná sú štandardne zasklievané kvalitným tepelno - izolačným trojsklom s koeficientom U=0,7 W/m2K.

Tepelno – izolačné trojsklo je upevnené v ráme krídla zasklievacou lištou so špeciálnymi sponkami. Bezfarebným a trvale pružným silikónovým tmelom sa utesňuje priestor medzi sklom a zasklievacou lištou. Tesniaci silikón môže byť i vo farbe náteru. Do okien je možné vybrať akýkoľvek typ skla vrátane vitráže.

Štandardné dvojsklo
Izolačné trojsklo

 

Krídlová a rámová odkvapnica - GUTMANN

Okapnice sú hliníkové lišty umiestnené na krídle aj na ráme okna s eloxovaným povrchom, ktoré spoľahlivo odvádzajú vodu stekajúcu z krídla mimo okennú špáru a rám. Rámové aj krídlové okapnice s mäkkými plastovými koncovkami sú dodávané štandardne, aby chránili okno pred premáčaním a poveternostnými vplyvmi

Tesnenie

Viackomorové silikónové tesnenie dodávané firmou DEVENTER je vysoko elastické a je umiestnené v dvoch drážkach po celom obvode okna. Po uzavretí krídla je okno odolné voči silným dažďom, nárazovému vetru a výrazne obmedzí hlučnosť. Štandardom je aj tretie doplnkové tesnenie pod zasklievacou lištou, ktoré eliminuje kondenz vodnej pary v týchto miestach.